Persondatapolitik for B:A:M Education

Version 1.0, januar 2024

Vi har stor respekt for vores kunder, og beskyttelse af persondata er derfor noget, vi tager alvorligt.
I den daglige drift af BAM Education behandler vi oplysninger om personer, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik for at oplyse dig om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

BAM Education ApS
Studiestræde 14A
1455 København K,
CVR 44232782
Tel.nr. 31 10 13 17

Mail: info@bam-education.com
er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af persondata, kan du gøre det på e-mail: info@bam-education.com

Behandling af persondata, formål og retsgrundlag

Vi er et firma, der tilbyder kurser og uddannelser indenfor Body All Mind kropsterapi, og derfor opbevarer og behandler vi persondata med det formål at gennemføre de bedst mulige ydelser ud fra de oplysninger, du giver os. De oplysninger, vi modtager, bliver alene anvendt, videregivet og opbevaret i den forbindelse, og alle oplysninger er naturligvis undergivet vores fulde fortrolighed og sikkerhed.

De personoplysninger, vi registrerer og behandler i forbindelse med booking, betaling og gennemførelse af kropsterapeutuddannelser og kurser, er typisk navn, kontaktoplysninger, fødselsdag, oplysning om tidligere uddannelser og erhvervserfaring, kategori af kursus eller uddannelse, om uddannelsen bestås samt betalingsoplysninger.

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger i forbindelse med deltagelse på kurser og uddannelser er opfyldelse af uddannelsesaftalen med dig, bogføringslovens regler, samt legitime interesser.

BAM Education udgiver et nyhedsbrev og i den forbindelse behandler vi oplysninger som navn og mailadresse på de personer, som har tilmeldt sig modtagelse af nyheder. På www.bam-education.dk kan du kontakte os for yderligere information. I den forbindelse registrerer vi dit navn, tlf.nr. og mailadresse. Retsgrundlaget for registrering og behandling af disse oplysninger er vores legitime interesse i at besvare henvendelser og formidle nyheder om Body All Mind kropsterapi, uddannelser og kurser m.m. samt foretage direkte markedsføring.

Vi gør brug af flere SoMe kommunikationsværktøjer, bl.a. Facebook, med det formål at markedsføre BAM Education, formidle relevant indhold og se dine reaktioner og evt. kommentarer på vores opslag. Retsgrundlaget for behandling af de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på de sociale medier, vil være vores legitime interesse i at markedsføre os over for registrerede SoMe brugere. Som bruger af vores hjemmeside indsamler vi automatisk oplysninger om din brug.
Læs mere i vores Cookiepolitik.


Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre organisationer, men vi kan overlade dine oplysninger til behandling hos en af vores databehandlere, blandt andet til hosting og til support, til teknisk drift og til forbedringer af Hjemmesiden. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, og vi sikrer altid nødvendig hjemmel og overførselsgrundlag, hvis personoplysninger bliver behandlet af en databehandler i et tredjeland, dvs. uden for EU/EØS.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, såsom bank, revisor, advokater, inkassobureauer, o.l.

I forhold til visse databehandlinger kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med tredjeparter. Hvis du opretter en betalingsserviceaftale hos os, videregiver vi dine personoplysninger til den relevante udbyder. Vi videregiver også dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx Skattestyrelsen.


Opbevaring og sletning af personoplysninger

BAM Education opbevarer dine oplysninger så længe, som det er lovligt og nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, hvorefter de slettes.

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysninger om din deltagelse på kurser og uddannelser i fem år fra udgangen af den måned, vi har registreret dem for at leve op til reglerne i bogføringsloven.


Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger BAM Education behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid – og senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby) - www.datatilsynet.dk, dt@datatilsynet.dk, Telefon 33 19 32 00