Handelsbetingelser for B:A:M Education

Effective date: Januar 2024

1. Generel information

Disse vilkår og betingelser gælder for tilmelding og gennemførelse af uddannelser og kurser indenfor Body All Mind kropsterapi, udbudt af:

BAM Education ApS  
Studiestræde 14A, 1455 København K,
CVR 44232782
Tel.nr. 31 10 13 17
Mail: info@bam-education.com

Når du tilmelder dig en uddannelse eller et kursus, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser.

Vi har forsøgt at kommunikere vores vilkår så klart og tydeligt som muligt nedenfor. Skulle du alligevel have spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.


2. Indgåelse

Tilmelding sker ved kontakt til BAM Education pr. mail eller kontaktformular på www.bam-education.com.

Når din tilmelding til en uddannelse eller et kursus er bekræftet, har du indgået en bindende aftale med BAM Education, og vi fremsender herefter en faktura pr. mail.

Tilmelding er bekræftet, når du modtager en skriftlig bekræftelse til den e-mail, du har oplyst os i forbindelse med bookingen.


3. Pris og betaling

3.1. Pris

BAM Educations priser på uddannelser og kurser er angivet i danske kroner.
Vi tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser.
Desuden forbeholder vi os ret til at ændre i de på hjemmesiden oplyste priser uden forudgående samtykke.

2.2. Betaling

Ved tilmelding til kropsterapeutuddannelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 10.000 kr. uanset, hvilken betalingsform der vælges.
Du kan du vælge at betale uddannelsen forud på én gang, pr. halve år eller du kan betale med en fast månedlig ydelse over 21 måneder.
Ved kurser betales ikke indmeldelsesgebyr. Hele beløbet betales på én gang.
Betaling kan ske via betalingskort, kontooverførsel eller mobilepay.
Ved kontooverførsel indbetales til Jyske Bank regnr. 7136 kontonr. 0001060891.
Forfaldsdato er netto 8 dage. Fakturanummer bedes angivet ved betaling.
Betaler du ikke rettidigt ifølge den indgåede aftale, har BAM Education ret til at annullere aftalen og du frameldes uddannelse eller kursus.

Rykkergebyr
8 dage efter betalingsfristen sendes rykkerskrivelse med et rykkergebyr på kr.100.


4. Afmelding og opsigelse

Afmelding fra din side

Kropsterapeutuddannelsen:
Når aftale er indgået, kan du senest 60 dage før uddannelsesstart framelde dig og det indbetalte beløb tilbagebetales, dog fratrukket indmeldelsesgebyret.
Ved framelding mindre end 60 dage før uddannelsesstart hæfter du for første halvår, og indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke.

Øvrige kurser:
Tilmelding til kurser er bindende og betaling refunderes ikke.
OPSIGELSE FRA BAM Education’s side
Uddannelser gennemføres ved minimum 10 deltagere. Kurser gennemføres ved minimum 5 deltagere.
Ved færre deltagere kan BAM Education aflyse. I så tilfælde tilbagebetales alle indbetalte beløb.


5. Rettigheder

Alle rettigheder til uddannelser og kurser, undervisningsmateriale mv. tilhører BAM Education


6. Persondata


BAM Education behandler personlige oplysninger om dig i forbindelse med tilmelding og gennemførelse af vores uddannelser. Vi henviser til vores Persondatapolitik, som kan ses her: https://bam-education.com/persondatapolitik/


7. Juridiske forhold


Enhver tvist eller ethvert krav opstået i forbindelse med booking og køb af tjenester hos BAM Education, er underlagt dansk ret.